SIEGEL 1234
SIEGEL SINGLE VINEYARD CABERNET SAUVIGNON – 2015 – 750 ML

SIEGEL UNIQUE SELECTION

UNIQUE SELECTION
NIÊN VỤ

COSECHA

 SÔ ĐIỂM

RECONOCIMIENTO

MEDIO NĂM

YEAR

2017 92 pts. DESCORCHADOS 2018
2017 92 pts. TIM ATKIN 2018
2017 91 pts. LA CAV 2018
2017 Gold Medal CARMENERE AL MUNDO 2018
2017 94 pts. TIM ATKIN 2019
2017 92 pts. DESCORCHADOS 2019
2017 90 pts. INTERNATIONAL WINE CHALLENGE 2019
2017 1er Lugar SOMMELIER WINE CHALLENGE 2019
2017 92 pts. DECANTER 2019
2017 93 pts. TIM ATKIN 2020
2017 93 pts. DESCORCHADOS 2020

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *