SIEGEL SINGLE VINEYARD CABERNET SAUVIGNON – 2015 – 750 ML

SIEGEL UNIQUE SELECTION
SIEGEL SINGLE VINEYARD CAMENERE 2015 – 750 ML

SIEGEL SINGLE VINEYARD CABERNET SAUVIGNON – 2015 – 750 ML

SIEGEL SINGLE VINEYARD CABERNET SAUVIGNON – 2015 – 750 ML

NIÊN VỤ

COSECHA

 SÔ ĐIỂM

RECONOCIMIENTO

MEDIO NĂM

YEAR

2015 91 điểm DESCORCHADOS 2018
2015 92 điểm TIM ATKIN 2018
2016 90 điểm JAMES SUCKLING 2018
2015 Huy chương Vàng THE DRINK BUSINESS 2018
2015 Huy chương Vàng CONCOURS MONDIAL BRUXELLES 2018
2015 91 điểm LA CAV 2018
2016 93 điểm TIM ATKIN 2019
2016 91 điểm DESCORCHADOS 2019
2016 93 điểm INTERNATIONAL WINE CHALLENGE 2019
2016 Huy chương Vàng THE DRINK BUSINESS 2019
2016 Huy chương Vàng CATADOR 2019
2016 Huy chương Vàng MUNDUS VINI 2020
2017 91 điểm DESCORCHADOS 2020

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *