SIEGEL HANDPICKED SAUVIGNON BLANC 2019 – 750ML
SIEGEL ROSÉ Rosé Cinsault 2019 – 750 ML

NARANJO VIOGNIER 2018 – 750 ML

NARANJO VIOGNIER 2018 – 750 ML

NIÊN VỤ

COSECHA

 SÔ ĐIỂM

RECONOCIMIENTO

MEDIO NĂM

YEAR

2018 91 điểm TIM ATKIN 2020
2018 93 điểm DESCORCHADOS 2020

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *