Đại lý

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Dựa vào tình hình kinh doanh, Trúc Anh Company thông báo tuyển dụng Nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực kinh

Tuyển đại lý bán hàng

Công ty TNHH Thương Mại Trúc Anh (Thường gọi là Trúc Anh Company) là doanh nghiệp đa ngành, đa lĩnh vực, hiện nay đang phát triển

NARANJO VIOGNIER 2018 – 750 ML

NARANJO VIOGNIER 2018 – 750 ML NIÊN VỤ COSECHA  SÔ ĐIỂM RECONOCIMIENTO MEDIO NĂM YEAR 2018 91 điểm TIM ATKIN 2020 2018 93 điểm DESCORCHADOS 2020